Kết luận thanh tra về vi phạm của Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

NDĐT - Ngày 23-10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo số 2685/TB-TTCP kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái