Hướng đi đúng

Thứ Bảy, 13/10/2018, 03:38:58

Tại thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba, vừa diễn ra vòng đối thoại nhân quyền giữa hai phái đoàn của Bộ Ngoại giao Cu-ba và Liên hiệp châu Âu (EU). Ðây là vòng đối thoại đầu tiên kể từ khi Hiệp định đối thoại chính trị và hợp tác (ADPC) giữa Cu-ba và EU bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11-2017.

Trong không khí xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã thảo luận về những vấn đề liên quan quyền dân sự và chính trị, các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và hợp tác đa phương, cũng như về nhân quyền quốc tế.

Phía Cu-ba tái khẳng định cam kết tiếp tục tiến tới những cấp độ cao hơn trong thực hiện quyền con người, phúc lợi và công bằng xã hội cho nhân dân, đồng thời với tiến trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Cu-ba. Cụ thể, tiến trình tham vấn quần chúng trên cả nước đối với bản dự thảo Hiến pháp mới của Cu-ba là một minh chứng về cam kết của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba đối với dân chủ và nhân quyền.

Việc Cu-ba và EU tiến hành vòng đối thoại nhân quyền kể trên được dư luận hoan nghênh, coi đây là hướng đi đúng để giải quyết những khác biệt trong quan điểm của mỗi bên.

Cuộc đối thoại đã mang lại lợi ích thiết thực trong việc xử lý một cách hiệu quả, có tính xây dựng và không phân biệt đối xử về chủ đề nhân quyền, kể cả trong các diễn đàn đa phương và đối với việc củng cố ADPC giữa Cu-ba và EU.

ÐỨC TRUNG