Trở ngại ở Mỹ Latinh

Thứ Hai, 04/09/2017, 18:31:23
 Font Size:     |        Print

Báo cáo của Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) cho biết, cuộc chiến giảm nghèo tại khu vực nông thôn ở Mỹ Latinh đã bị chững lại trong những năm gần đây và thậm chí, một số quốc gia trong khu vực còn ghi nhận sự thụt lùi.

Theo CEPAL, bất bình đẳng là một trong những đặc điểm lịch sử và cấu trúc của các xã hội Mỹ Latinh và Caribe. Đây cũng là trở ngại lớn đối với tăng trưởng kinh tế và cuộc chiến chống đói nghèo tại khu vực này.

Hướng tới giảm mạnh bất bình đẳng là một mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững mà toàn bộ các quốc gia trong khu vực đã ký kết vào năm 2015.

Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ bất bình đẳng về giới, sắc tộc và phân bổ thu nhập tại Mỹ Latinh vẫn ở mức rất cao. Hiện, gần 50% dân số sống ở nông thôn là người nghèo và 30% dân số vẫn ở tình trạng thiếu đói.

Để giải quyết tình trạng này, Liên hợp quốc đã thành lập Liên minh xóa nghèo nông thôn ở Mỹ Latinh nhằm đưa ra những giải pháp và hỗ trợ các chính phủ trong khu vực.

Liên hợp quốc kêu gọi chính phủ các quốc gia Mỹ Latinh đẩy mạnh cải cách cấu trúc nhằm tạo ra việc làm có chất lượng, nâng cao năng suất lao động, tái phân bổ tốt hơn nguồn thu trong lĩnh vực lao động, tăng cường đầu tư vào các dự án phúc lợi xã hội, nhất là đối với vùng nông thôn, nhằm giảm tỷ lệ nghèo đói trong khu vực và hướng tới tăng trưởng bền vững.

ĐỨC TRUNG