Bảo đảm liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT trong ngày

Thứ Sáu, 13/10/2017, 03:19:24
 Font Size:     |        Print
 

Kiểm tra dữ liệu KCB BHYT tại Trung tâm Giám định BHYT (Ảnh: Báo Bảo hiểm xã hội).

NDĐT - Nhằm bảo đảm liên thông dữ liệu kịp thời, Quyết định 1553 của BHXH Việt Nam vừa ban hành chỉ rõ, các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán BHYT lên cổng tiếp nhận ngay khi người bệnh kết thúc lần khám bệnh, đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Quyết định số 1553/QĐ-BHXH (ngày 28-9-2017) về quản lý, khai thác thông tin tại Hệ thống Thông tin giám định BHYT. Theo đó, các đơn vị và cá nhân được quyền khai thác phải bảo đảm tính bảo mật, cũng như liên thông dữ liệu kịp thời, đầy đủ. Và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán BHYT và kết quả giám định BHYT điện tử.

Theo đó, Quyết định đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) gửi dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán sang giám định chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm thanh toán (cơ sở KCB có thể bổ sung, điều chỉnh, xóa dữ liệu danh mục và dữ liệu KCB của đơn vị trên cổng tiếp nhận của Hệ thống. Tuy nhiên, dữ liệu đã gửi giám định chỉ được thay thế khi có sự chấp thuận của cơ quan BHXH).

Các cơ sở KCB phải gửi dữ liệu tổng hợp đề nghị thanh toán BHYT hằng tháng trong năm ngày đầu tháng kế tiếp. Gửi dữ liệu danh mục thuốc, vật tư y tế trong vòng năm ngày làm việc khi có kết quả trúng thầu hoặc mua sắm bằng các hình thức hợp pháp khác hoặc khi có thay đổi, điều chỉnh danh mục, giá thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật.

Chữ ký điện tử được tích hợp và sử dụng trên Hệ thống thông tin giám định BHYT phải theo đúng các quy định của pháp luật và khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Báo cáo kết xuất từ Hệ thống thông tin giám định BHYT có tích hợp chữ ký số hợp lệ sẽ có giá trị pháp lý và thay thế báo cáo bằng văn bản giấy.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, các đơn vị và cá nhân được quyền khai thác Hệ thống thông tin này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy định, quy chế của BHXH Việt Nam về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin theo Quyết định số 967/QĐ-BHXH ngày 20-6-2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT của ngành BHXH.

Giám đốc BHXH các tỉnh phải chịu trách nhiệm về kết quả công tác giám định điện tử tại địa phương được giao quản lý.

Về phía các cơ sở KCB phải có trách nhiệm quản lý, bảo mật các tài khoản truy cập, bảo mật các thông tin khai thác từ Hệ thống. Bên cạnh đó, bảo đảm liên thông dữ liệu kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu các danh mục sử dụng tại đơn vị, dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán BHYT.

TRẦN NGUYÊN

Chia sẻ