Giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Thứ Bảy, 09/09/2017, 06:27:23
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Các bệnh viện tuyến Trung ương sẽ giảm tỷ lệ sử dụng các thuốc biệt dược gốc từ 47% xuống còn 30%. Không sử dụng biệt dược gốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh hạng bốn, trạm y tế xã, các cơ sở khám chữa bệnh không phân hạng.

Đây là nội dung quan trọng trong công văn gửi Bộ Y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất về tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2016, chi phí sử dụng thuốc biệt dược gốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gần 8.226 tỷ đồng, bằng 26% tổng chi phí thuốc. Trong đó, tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc tại bệnh viện tuyến Trung ương là 47% tổng chi phí thuốc tại các bệnh viện tuyến này; tuyến tỉnh 24% và tuyến huyện 7%. Chi phí thuốc biệt dược gốc hết hạn bản quyền có 1-3 loại thuốc generic nhóm một thay thế trở lên là 2.982 tỷ đồng.

Theo TS. Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chi phí của thuốc biệt dược gốc năm 2016, sau khi đã tách chi phí của các biệt dược gốc hết hạn bản quyền còn lại là gần 5.244 tỷ đồng, bằng 16% tổng chi thuốc. Tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược tương ứng tại tuyến Trung ương là 32%, tuyến tỉnh là 15% và tuyến huyện 4%.

Trong thời gian tới, danh mục thuốc biệt dược hết hạn bản quyền tiếp tục tăng lên, đồng thời một số thuốc biệt dược hiệu quả sử dụng không vượt trội so với thuốc nhóm một sẽ loại khỏi danh mục, thì chi phí thuốc biệt dược gốc tiếp tục giảm.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế thống nhất tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc năm 2018 như sau: Đối với các bệnh viện tuyến Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương hiện tại sử dụng biệt dược gốc tỷ lệ cao, phải điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng tối đa bằng 30% tổng chi thuốc.

Các bệnh viện tuyến Trung ương còn lại có tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc thực tế trong năm 2016 lớn hơn 30%, sẽ điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng BDG không quá 30% tổng chi thuốc. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 30% tổng chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

Đối với bệnh viện hạng một trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh tương đương: tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 25% so với tổng chi thuốc. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc thực tế trong năm 2016 lớn hơn 25%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 25% tổng chi thuốc. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc nhỏ hơn 25% tổng chi thuốc sẽ giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.

Các bệnh viện hạng hai trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh tương đương sẽ có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 15% so với tổng chi thuốc.

Bệnh viện hạng ba trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh tương đương có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không quá 4% so với tổng chi thuốc. Không sử dụng biệt dược gốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh hạng bốn, trạm y tế xã, các cơ sở khám chữa bệnh không phân hạng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo việc sử dụng biệt dược gốc không vượt quá tỷ lệ đã thống nhất, đồng thời chỉ đạo việc kê đơn thay thế thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền bằng các thuốc generic nhóm một có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu tại các cơ sở y tế.

Tháng 4-2017, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, hiện có 447/698 thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ độc quyền, tức là các công ty dược khác có thể lấy công thức, quy trình đó để sản xuất mà không phải qua giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm, được gọi là thuốc generic. Trong khi đó, một số thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ độc quyền sáng chế, giá chênh lệch khá cao (có loại gấp đến tám lần) so với các nhóm thuốc nhóm một cùng chất, nồng độ, hàm lượng.

Từ đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về việc mua biệt dược gốc đã hết bản quyền để giảm giá thuốc. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không thanh toán đối với các trường hợp mua sắm, sử dụng thuốc ngoài danh mục đã thống nhất; Bộ Y tế chỉ đạo việc kê đơn thay thế các biệt dược gốc đã hết bản quyền bằng thuốc generic thuộc nhóm một.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, nếu Bộ Y tế có biện pháp quản lý chặt chẽ về giá đối với các biệt dược gốc, có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

HOÀNG LÂM

Chia sẻ