ADB tài trợ hơn 100 triệu USD phát triển y tế ở Việt Nam

Thứ Ba, 11/12/2018, 04:23:10

Ngày 10-12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phê duyệt khoản tài trợ 100,6 triệu USD để Chính phủ Việt Nam cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế, nhất là ở các khu vực biên giới nghèo.

Gói tài trợ bao gồm: Khoản vay trị giá 88,6 triệu USD giúp Bộ Y tế triển khai những cải cách về quản lý đầu tư công, cung cấp dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 12 triệu USD bổ sung cho những cải cách này thông qua thí điểm các mô hình cung cấp dịch vụ y tế ở 12 huyện thuộc sáu tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều dân tộc.

Đây là một phần trong nỗ lực được ADB điều phối nhằm giúp Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản.

PV