30 tỉnh thực hiện giá viện phí cho người không có thẻ bảo hiểm y tế từ tháng 8

Thứ Sáu, 19/05/2017, 16:23:17
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Từ tháng 8, sẽ có 30 tỉnh thực hiện quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết tại Hội nghị triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết, đối với người có thẻ BHYT, đến hết tháng 4-2017, đã thực hiện được giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương tại 63 tỉnh, thành phố (năm 2016 là 36/63 tỉnh/TP).

Riêng đối với người không có thẻ BHYT, Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 đưa quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, gồm chi phí trực tiếp và tiền lương. Việc thực hiện mức thanh toán này để bảo đảm công bằng giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT.

Theo Thứ trưởng, Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2017 nhưng không phải là đến ngày 1-6-2017 tất cả các bệnh viện trên toàn quốc thực hiện mức giá tối đa này.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể tại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I thuộc các Bộ, ngành quản lý. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức giá và thời điểm thực hiện đối với các bệnh viện thuộc địa phương quản lý và các bệnh viện do các Bộ, ngành khác quản lý từ hạng II trở xuống.

Theo lộ trình, có 30 tỉnh thực hiện vào tháng 8-2017, 15 tỉnh thực hiện vào tháng 10-2017 và 18 tỉnh thực hiện vào tháng 12-2017. Hà Nội cũng sẽ triển khai thực hiện Thông tư 02 trong tháng 8 tới đây và TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện vào tháng 10-2017.

Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, hiện nay vẫn còn gần 20% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Do đó, thực hiện Thông tư 02 sẽ khuyến khích người chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT, thuận lợi cho các cơ sở y tế trong việc thu và quản lý nguồn thu, các bệnh viện có kinh phí để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình từng bước, thận trọng, không thực hiện điều chỉnh đồng loạt mà có phân chia tiến độ điều chỉnh giữa các đơn vị, địa phương cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tỷ lệ tham gia BHYT và thu nhập của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng nhấn mạnh “Thông tư 02 không làm ảnh hưởng đến người có thẻ BHYT, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội vì các đối tượng này đã được nhà nước mua thẻ BHYT và được bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quy định”.

Song song với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, Bộ Y tế cũng đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy tắc ứng xử để giảm phiền hà cho người bệnh, tăng cường giáo dục y đức…

Bộ Y tế và các địa phương đã và đang thực hiện đề án giảm tải bệnh viện, đề án bệnh viện vệ tinh, ban hành Thông tư quản lý chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí, sửa đổi phân hạng bệnh viện trên nguyên tắc hạng bệnh viện gắn với chất lượng, trình độ chuyên môn…

Hiện nay, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh giá dịch vụ theo lộ trình thích hợp; đồng thời đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình nâng cao chất lượng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh cho cả người có thẻ và không có thẻ BHYT.

Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, mục tiêu của điều chỉnh giá theo hướng tính đủ chi phí để thực hiện chủ trương cải cách tài chính công, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, đó là nhà nước tiếp tục tăng chi cho y tế nhưng ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần.

Đồng thời, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng giảm dần việc cấp ngân sách trực tiếp cho bệnh viện, chuyển sang hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng thông qua BHYT, BHYT thanh toán cho các bệnh viện theo cơ chế giá dịch vụ được tính đúng, tính đủ chi phí để tạo điều kiện để các bệnh viện phát triển, mở rộng việc cung ứng dịch vụ cho xã hội. Từng bước làm giảm và tiến tới xóa bỏ chênh lệch về giá dịch vụ giữa khu vực công và khu vực tư, giúp y tế tư nhân phát triển bình đẳng với y tế công lập.

Từ 1-6-2017, giá khám bệnh dành cho người không có thẻ BHYT sẽ như giá khám bệnh cho người có thẻ BHYT. Theo đó, Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 là 39.000 đồng/lần; BV hạng 2: 35.000 đồng/lần; BV hạng 4: 31.000 đồng/lần; BV hạng 4/phòng khám đa khoa khu vực: 29.000 đồng/lần khám. Người bệnh đến cơ sở y tế để khám bệnh, khi khám chuyên khoa thứ 2 hoặc trong ngày chưa khám xong phải chuyển sang ngày hôm sau, thì giá khám lần 2 được tính bằng 30% giá ban đầu. Người bệnh nằm ghép 2 người trở lên chỉ phải trả 50% tiền giường, nằm 3 người/giường thì chỉ phải trả 1/3 tiền giường.
THIÊN LAM

Chia sẻ