Bãi bỏ năm thủ tục hành chính trong hoạt động tiêm chủng

Chủ Nhật, 14/05/2017, 02:30:37
 Font Size:     |        Print

Bộ trưởng Y tế vừa có quyết định bãi bỏ năm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng, gồm:

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT; cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT.

Các thủ tục nêu trên do sở y tế là cơ quan thực hiện bị bãi bỏ bởi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng do Chính phủ ban hành.

CTV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC