Báo Nhân Dân RSS: Video http://www.nhandan.com.vn/ en-US Tue, 23 May 2017 12:14:14 +0700 Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700 FeedWriter Nghệ thuật trang trí hoa văn của dân tộc Thái http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32942102-nghe-thuat-trang-tri-hoa-van-cua-dan-toc-thai.html Mon, 22 May 2017 09:51:29 +0700 Làng gốm cổ bên sông Hồng http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32894002-lang-gom-co-ben-song-hong.html Wed, 17 May 2017 03:52:28 +0700 Ca trù ở Đông Lỗ, Bắc Giang http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32851502-ca-tru-o-dong-lo-bac-giang.html Fri, 12 May 2017 08:09:55 +0700 Ngọt ngào câu Páo Dung của người Dao http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32693402-ngot-ngao-cau-pao-dung-cua-nguoi-dao.html Mon, 24 Apr 2017 07:12:37 +0700 Võ khèn của người H'Mông http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32668002-vo-khen-cua-nguoi-h-mong.html Fri, 21 Apr 2017 03:58:26 +0700 Ngọt ngào câu Páo Dung của người Dao http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32654902-ngot-ngao-cau-pao-dung-cua-nguoi-dao.html Thu, 20 Apr 2017 02:43:07 +0700 Quảng Ngãi: Lý Sơn tổ chức lễ khao lề thế lính tri ân đội dân binh Hoàng Sa http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32596202-quang-ngai-ly-son-to-chuc-le-khao-le-the-linh-tri-an-doi-dan-binh-hoang-sa.html Thu, 13 Apr 2017 10:13:52 +0700 Làng nghề múa rối nước Đào Thục http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32575102-lang-nghe-mua-roi-nuoc-dao-thuc.html Tue, 11 Apr 2017 04:29:14 +0700 Mộc bản triều Nguyễn - Di sản văn hóa, lịch sử và khoa học http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32564202-moc-ban-trieu-nguyen-di-san-van-hoa-lich-su-va-khoa-hoc.html Mon, 10 Apr 2017 03:58:51 +0700 Làng lụa Nha Xá http://nhandan.org.vn/multimedia/item/32554202-lang-lua-nha-xa.html Sat, 08 Apr 2017 20:17:48 +0700