Ô nhiễm môi trường trầm trọng ở bãi rác Ðồng Ngo

Bãi rác Ðồng Ngo (TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) có dấu hiệu quá tải từ năm 2009. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bãi rác vẫn phải chứa thêm hàng trăm tấn rác thải mỗi ngày. Rác chất cao như núi, đè vỡ tường bao, làm chất thải, nước thải ứ đọng tràn ra khắp khu vực. Bãi rác gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. (03/07/2013)

TIN BÀI KHÁC