Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Chủ Nhật, 10/09/2017, 18:22:21
 Font Size:     |        Print

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (ngày 25-5-2017) của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Theo đó, Cục Công thương địa phương là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Công thương quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước quy định tại Điều 35 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; có trách nhiệm hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thông tư này. Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện là đơn vị đầu mối giúp UBND cấp huyện quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-10-2017.

Chia sẻ