Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức

Thứ Năm, 10/08/2017, 07:25:56
 Font Size:     |        Print
 

Diện tích đất ông Nguyễn Hữu Huân ký cấp GCNQSDĐ cho Hà Đăng Sỹ tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

NDĐT - Ngày 10-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đác Nông cho biết, vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức Nguyễn Hữu Huân bằng hình thức cảnh cáo vì đã có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Với cương vị là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách lĩnh vực về tài nguyên môi trường, đồng chí Nguyễn Hữu Huân đã có một số khuyết điểm, vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Cụ thể, năm 2013, ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho một số hộ gia đình, cá nhân trên diện tích được giao về địa phương quản lý theo Quyết định 139/QĐ-UBND, ngày 24-1-2008 của UBND tỉnh Đác Nông trước thời điểm được UBND tỉnh Đác Nông ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND, ngày 17-6-2014 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của huyện Tuy Đức đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015; trước thời điểm UBND tỉnh Đác Nông ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND, ngày 10-10-2014 về việc “quản lý và bố trí sử dụng 63.057 ha đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng từ ngày 1-7-2004 đến ngày 1-1-2010 đã được UBND tỉnh thu hồi từ các nông, lâm trường giao về cho các địa phương quản lý và bố trí sử dụng”.

Năm 2015 và năm 2016, ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ cho một số hộ gia đình, cá nhân trên diện tích được giao về địa phương quản lý theo Quyết định 139 trước thời điểm được UBND tỉnh Đác Nông giao chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ để thực hiện Kế hoạch 437.

Năm 2014, ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp hai GCNQSDĐ tại bon Đác Huých, xã Quảng Trực cho hộ ông Hà Đăng Sỹ chồng lên diện tích đất đã được UBND tỉnh Đác Nông cấp GCNQSDĐ cho Binh đoàn 16 là sai với quy định Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

NGUYỄN VĂN YÊN

Chia sẻ