Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ Nhật, 08/10/2017, 19:08:58
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NÐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH).

Theo đó, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành LÐ-TB và XH gồm các cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Hoạt động thanh tra hành chính do Thanh tra Bộ và thanh tra sở thực hiện theo quy định. Hoạt động thanh tra chuyên ngành do các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành LÐ-TB và XH quy định tại nghị định này thực hiện,...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2017, thay thế Nghị định số 39/2013/NÐ-CP ngày 24-4-2013 của Chính phủ.

Chia sẻ