Nhiều thiếu sót trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Bắc Ninh

Chủ Nhật, 08/10/2017, 18:59:00
 Font Size:     |        Print

Ngày 5-10, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2488/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, thông báo kết luận thanh tra đã chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ tịch một số huyện chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định. Công tác phân loại, xử lý đơn thư vẫn có vụ việc chưa chính xác; việc ghi chép, theo dõi, cập nhật kết quả tiếp công dân tại sổ tiếp công dân chưa tốt, chưa đầy đủ. Cấp huyện hầu hết chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật còn đơn điệu, chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao, cho nên hiệu quả tác động về nhận thức, hiểu biết của người dân còn hạn chế.

Thông qua kết quả giải quyết cho thấy, phần lớn vụ việc tố cáo, khiếu nại là sai, hoặc có đúng, có sai. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đúng chiếm tỷ lệ thấp, chỉ từ 6 đến 7%. Công tác thanh tra bộc lộ nhiều tồn tại, thiếu sót như: việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể về phạm vi, đối tượng được thanh tra; một số kết luận thanh tra có chỉ ra một số sai phạm nhưng không chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp để xử lý, chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu... Ngoài ra, công tác phòng ngừa tham nhũng có mặt còn hạn chế, nhất là việc công khai, minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất…

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tồn tại, thiếu sót nêu trên là do vai trò trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Ở một số lĩnh vực có biểu hiện buông lỏng quản lý... Chất lượng cán bộ chưa đồng đều về nghiệp vụ, trong khi khối lượng công việc nhiều, nội dung phức tạp, cho nên đã phần nào ảnh hưởng chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở kết luận thanh tra nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện một số nội dung về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ðáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực...

PV

Chia sẻ