Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Thứ Bảy, 19/08/2017, 20:22:26
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NÐ-CP ngày 4-4-2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Theo đó, bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 39/2017/NÐ-CP. Cụ thể, đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20-11-2016 đến hết ngày 20-11-2017 sẽ được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng.

Chia sẻ