Quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thứ Sáu, 11/08/2017, 18:20:00
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện công khai tài chính theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật khác có liên quan,…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-9-2017.

Chia sẻ