Quy định về hòa giải thương mại

Chủ Nhật, 12/03/2017, 21:51:53
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại (HGTM). Theo quy định tại Nghị định, Trung tâm HGTM được thành lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Trung tâm HGTM được lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài, cơ cấu tổ chức do điều lệ của Trung tâm quy định, Chủ tịch Trung tâm là hòa giải viên thương mại. Tổ chức HGTM nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức chi nhánh của tổ chức HGTM nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức HGTM nước ngoài,...

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-4-2017.

Chia sẻ