Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Thứ Ba, 14/02/2017, 20:41:53
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NÐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; UBND cấp tỉnh, gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn); người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí,…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30-3-2017.

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC