Nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác thi hành án dân sự

NDĐT - Trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện đại, hội nhập quốc tế, công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) tiếp tục gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân và quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”. (14/11/2018)

TIN BÀI KHÁC