Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia

Thứ Bảy, 12/01/2019, 06:41:45

NDĐT - Ngày 11-1, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ( TCĐLCL) (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng cục TCĐLCL cho biết, tính đến tháng 12 -2018, Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia có khoảng 11.500 TCVN với mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt hơn 54%, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện có khoảng 780 QCVN được 14 Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực ban hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia

Ông Trần Văn Vinh, Tổng Cục trưởng, phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng TCĐLCL, cho biết: Năm 2018, Tổng cục đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 6 quy chuẩn kỹ thuât địa phương, thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế. Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế - xã hội đã được xây dựng phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO, FTA…)

Bên cạnh đó năm 2018, Tổng Cục xây dựng tám Tiêu chuẩn quốc gia về mã số, mã vạch, triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số, mã vạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế…

Về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Tổng cục đã trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa , bãi bỏ 63/121 điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó riêng lĩnh vực TCĐLCL đã cắt giảm được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh. Tổng Cục đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh…

Tổng cục cũng đã tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông, nhập khẩu trên thị trường; tổ chức các cuộc kiểm tra, khảo sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như: Xăng dầu, điện - điện tử, thực phẩm đóng gói sẵn… Qua kiểm tra, khảo sát tại 644 cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu, đã tạm dừng lưu thông 41 cơ sở, 204 mẫu hàng hóa, tiêu hủy ba lô cầu gai tại ba cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 14 cơ sở, xử phạt chín cơ sở với tổng số tiền gần 200 triệu đồng…

Năm 2019, Tổng cục TCĐLCL tiếp đổi mới hoạt động quản lý chất lượng phục vụ doanh nghiệp trên tinh thần triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của Bộ KHCN; đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng TCVN; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành; Triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020...

HÀ LINH