Phát triển thị xã Kỳ Anh thành trung tâm kinh tế phía nam Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 08/06/2018, 21:23:42

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến năm 2035. Phạm vi lập quy hoạch chung bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính của thị xã, diện tích 28.221 ha với tính chất đô thị là trung tâm kinh tế tổng hợp phía nam tỉnh Hà Tĩnh; trong đó, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với các ngành kinh tế chủ đạo là công nghiệp và dịch vụ cảng biển, kết hợp hài hòa với các ngành kinh tế: du lịch, dịch vụ, nông - lâm nghiệp.

Theo quy hoạch, quy mô dân số trong phạm vi lập quy hoạch đến năm 2035 là 210 nghìn người, trong đó dân số nội thị là 200 nghìn người. Về định hướng phát triển không gian, sẽ ưu tiên khu vực phía đông bắc quốc lộ 1 cho phát triển cảng, công nghiệp. Trước mắt, vẫn duy trì khu trung tâm hành chính tại vị trí hiện nay. Trong tương lai, khi các chức năng này được chuyển đến khu đô thị trung tâm hành chính mới, cần phát triển khu vực này thành trung tâm đô thị dịch vụ,..

PV