Kỷ luật 10 trường hợp vụ nộp phí “bôi trơn” tại Chi cục Hải quan Đình Vũ

Thứ Ba, 15/05/2018, 02:25:24

NDĐT – Bộ Tài chính vừa công bố kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng.

Kỷ luật 10 trường hợp vụ nộp phí “bôi trơn” tại Chi cục Hải quan Đình Vũ

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), ngay sau khi báo chí đưa tin tình trạng đưa nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng khi làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng làm việc với Chi cục HQCK cảng Đình Vũ, tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan được báo chí phản ánh.

Ngày 27-4-2018, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật đối với 10 trường hợp:

- Xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với năm trường hợp: một Chi cục trưởng, hai Phó chi cục trưởng, hai Đội trưởng để làm gương, nghiêm khắc chấn chỉnh trong toàn Cục.

- Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với năm trường hợp: Đỗ Trung Tuyến (Phó đội trưởng), Nguyễn Đôn Hạnh (Phó đội trưởng); Vũ Đức Tuấn, Đào Đức Anh, Bùi Tiến Cường (Công chức).

Đồng thời, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã tiến hành điều chuyển vị trí công tác đối với CBCC, cụ thể như sau:

+ Đối với ba công chức thừa hành có hình ảnh trên báo: Cục Hải quan TP Hải Phòng hiện không bố trí ba công chức nêu trên làm công tác nghiệp vụ, đồng thời đã đưa vào danh sách điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch tổng thể của Cục Hải quan TP Hải Phòng trong tháng 5-2018.

+ Đối với bốn lãnh đạo Đội (hai lãnh đạo Đội thủ tục hàng hoá XNK, hai lãnh đạo Đội Giám sát Hải quan thuộc Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ): Cục Hải quan TP Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục để điều động.

Trước đó, ngày 9-4-2018, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ảnh về vụ việc tiêu cực nêu trên, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị xảy ra tiêu cực (nếu có).

Ngày 8-5-2018, Bộ Tài chính có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức và các giải pháp phòng ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ của ngành Hải quan.

* Tạm đình chỉ ba cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Đình Vũ

X.B