Nâng cao tính sáng tạo, khởi nghiệp tại các khu công nghệ cao

Thứ Sáu, 13/04/2018, 17:56:11

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chọn một số khu công nghệ cao quốc gia xây dựng phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp để triển khai thí điểm.

Cụ thể, Thủ tướng giao UBND thành phố Ðà Nẵng nghiên cứu đề xuất phương án, bao gồm các cơ chế, chính sách, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao tính sáng tạo, khởi nghiệp để triển khai thí điểm tại khu công nghệ cao Ðà Nẵng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III-2018. Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng hỗ trợ, huy động nguồn lực chuyên gia giúp UBND thành phố Ðà Nẵng xây dựng phương án.

PV