Hậu Giang chuyển trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới

Thứ Bảy, 10/03/2018, 21:08:47

Tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu đến năm 2025, duy trì mức sinh thay thế là 1,89 con, quy mô dân số đạt gần 800 nghìn người, giảm 30% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi (trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt ít nhất 67 năm).

Hậu Giang chuyển trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới

Người dân huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) đưa máy móc vào sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VIỆT TÙNG

Tỉnh còn phấn đấu 100% số người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng và cơ sở y tế. Tỉnh tập trung giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số để không chỉ duy trì mức sinh thay thế như chỉ tiêu đã đặt ra, đưa tỷ số giới tính khi sinh theo cân bằng tự nhiên, mà còn tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, có sự phân bố hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Để đạt mục tiêu phấn đấu, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các đoàn thể đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác dân số, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cấp, ngành để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; lồng ghép hiệu quả những yếu tố dân số trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn, trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển từng ngành, địa phương và toàn tỉnh.

* Nam Định phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới vào năm 2020

Đến nay, tỉnh Nam Định đã có 199 trong tổng số 209 xã và bốn huyện (Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường) đạt chuẩn huyện, xã nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới vào năm 2020, tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện hơn nữa đời sống mọi mặt của người nông dân. Bên cạnh đó, tỉnh tích cực đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển mạnh mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; lập kế hoạch, xác định rõ lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp thực tiễn từng địa phương, nhất là đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

PV và TTXVN