Chủ động lấy nước gieo cấy vụ đông - xuân

Thứ Sáu, 12/01/2018, 19:24:37

Nhằm bảo đảm sản xuất vụ đông - xuân 2017-2018 đạt kết quả cao, hiện nay các địa phương vùng trung du miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng đã xây dựng lịch lấy nước phù hợp với lịch xả nước phục vụ sản xuất của các hồ thủy điện. Nông dân đang cày ải, chờ khi có nước để gieo cấy vụ đông - xuân.

Chủ động lấy nước gieo cấy vụ đông - xuân

Trạm bơm Giáp Ba (Kim Bảng, Hà Nam) bơm nước phục vụ gieo cấy 4.000 ha lúa vụ đông - xuân. Ảnh: THANH GIANG

Vụ đông-xuân 2016-2017, các tỉnh, thành phố phía bắc gieo cấy hơn 1,1 triệu ha lúa. Theo đánh giá, đây là vụ sản xuất có nhiều yếu tố thuận lợi. Từ đầu vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương đã lên kế hoạch, triển khai bài bản, chính xác lịch xả nước của các hồ thủy điện nhằm bảo đảm đủ nước tưới cho quá trình đổ ải, gieo cấy. Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thời vụ; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cho giá trị năng suất cao áp dụng trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả... Vì vậy, vụ đông-xuân năm 2016-2017, năng suất lúa đạt 62,2 tạ/ha; sản lượng đạt 7,123 triệu tấn.

Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN và PTNT) Nguyễn Hồng Sơn cho biết, vụ đông-xuân 2017-2018 các tỉnh trung du miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng có kế hoạch gieo cấy khoảng 782 nghìn ha lúa. Trong đó, các tỉnh trung du miền núi phía bắc dự kiến gieo cấy khoảng 247 nghìn ha, phấn đấu năng suất đạt 57,4 tạ/ha; các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng gieo cấy khoảng 535 nghìn ha, phấn đấu năng suất đạt 65,7 tạ/ha.

Những ngày này, nông dân tỉnh Hải Dương đang tranh thủ thời gian cày ải để chờ lấy nước phục vụ gieo cấy. Anh Hoàng Văn Chín, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết: “Vụ đông-xuân này gia đình tôi gieo cấy hơn một mẫu lúa. Gia đình đã thuê máy cày để cày ải ở những diện tích không làm vụ đông. Với diện tích trồng hành vụ đông, sau khi thu hoạch sẽ tập trung làm đất ngay để lấy nước gieo cấy đúng thời vụ tốt nhất nhằm bảo đảm năng suất lúa”. Theo kế hoạch, vụ đông-xuân 2017-2018, tỉnh Hải Dương gieo cấy khoảng 59.000 ha; phấn đấu năng suất đạt 65 tạ/ha; sản lượng thóc 383.500 tấn. Đến nay, toàn tỉnh đã cày ải được hơn 43 nghìn ha.

Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN và PTNT Hải Dương) Lương Thị Kiểm cho biết: Sở NN và PTNT đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân hạn chế thấp nhất gieo cấy trà xuân sớm, tăng tối đa trà xuân muộn; gieo và cấy lúa tập trung trong tháng 2, chung quanh tiết lập xuân (ngày 4-2), để lúa trổ bông gọn, an toàn từ ngày 1 đến ngày 15-5. Có kế hoạch phù hợp bảo đảm lấy đủ nước đổ ải và tưới cho lúa. Mở rộng tối đa diện tích trà xuân muộn, gieo vãi, cấy mạ sân, cấy máy. Trong những ngày rét đậm, rét hại cần che phủ ni-lông cho mạ xuân sớm, xuân muộn; lựa chọn những giống có trong cơ cấu gieo cấy của tỉnh, phù hợp điều kiện địa phương. Trong thời gian lúa sinh trưởng, phát triển cần thường xuyên thăm đồng phát hiện sâu, bệnh gây hại bệnh đạo ôn, bạc lá, vàng lụi, lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ và chuột để xử lý kịp thời.

Theo đánh giá chung, điều kiện thủy văn tại các hồ thủy điện và các sông lớn cung cấp nước phục vụ gieo cấy vụ đông-xuân 2017-2018 tốt hơn so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, các địa phương cần khuyến cáo, hướng dẫn nông dân biện pháp giữ ấm cho mạ, bố trí khung thời vụ hợp lý để cấy lúa.

Các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo Sở NN và PTNT, Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch lấy nước, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, tập trung đưa nước lên ruộng; bảo đảm đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, giữ nước giúp lúa đẻ nhánh, làm đòng; tránh làm thiệt hại và ảnh hưởng đến vùng trồng cây vụ đông; tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm; tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài ba đợt lấy nước. Ngoài thời gian ba đợt lấy nước trên, cần tranh thủ các kỳ triều cường và nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.

Theo Bộ NN và PTNT, lịch xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông-xuân 2017-2018 sẽ chia làm ba đợt tổng cộng 18 ngày. Trong đó, đợt một xả từ 0 giờ ngày 16-1 đến 24 giờ ngày 19-1; đợt hai từ 0 giờ ngày 28-1 đến 24 giờ ngày 4-2; đợt ba từ 0 giờ ngày 9-2 đến 24 giờ ngày 14-2.

HẢI HÀ