Khai báo thủ tục nhập khẩu hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Thứ Năm, 11/01/2018, 11:23:33

NDĐT - Chiều 11-1, Bộ Công thương đã chính thức công bố thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, giúp giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Khai báo thủ tục nhập khẩu hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Khai báo hóa chất nhập khẩu theo hình thức mới có thể chia làm ba giai đoạn và được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn/) và hệ thống xử lý của Bộ Công thương.

Giai đoạn 1: Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu của doanh nghiệp và chuyền sang hệ thống xử lý của Bộ Công thương.

Giai đoạn 2: Hệ thống tiếp nhận của Bộ Công thương xử lý và phản hồi kết quả lại hệ thống của Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Giai đoạn 3: Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi lại kết quả khai báo cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Tính từ thời điểm doanh nghiệp truyền hồ sơ đến lúc nhận kết quả khoảng 15 giây tùy theo điều kiện đường truyền. Trong trường hợp phát sinh sự cố, Doanh nghiệp có thể thực hiện qua hệ thống dự phòng của Cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống dự phòng của Bộ Công thương.

Việc triển khai thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một của quốc gia có nhiều điểm thuận lợi: Giảm thời gian thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu; Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục khai báo 24/24h và ở bất cứ địa điểm nào; Doanh nghiệp không phải trực tiếp nộp bản cứng tại Bộ Công thương và Hải quan, tiết kiệm thời gian đi lại nộp hồ sơ, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp; Bộ Công thương không phải nhập số liệu thủ công, giảm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ; Chi cục Hải quan các cửa khẩu cũng có thể tra cứu thông tin khai báo hóa chất của doanh nghiệp qua mạng Internet.

Bên cạnh những điểm thuận lợi khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng đòi hỏi tính tự giác chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp cao để bảo đảm trường dữ liệu đầu vào phục vụ quản lý, các giới hạn về hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu cũng cần được nâng cấp theo thời gian do khối lượng hồ sơ và thông tin khai báo hàng năm lớn.

Như vậy, với thủ tục hành chính khai báo hóa chất nhập khẩu tại Lễ công bố, tổng số dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của Bộ Công thương đã triển khai là 24 dịch vụ, trong đó, có sáu thủ tục hành chính thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia (cấp giấy phép nhập khẩu mô-tô phân khối lớn; nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn; cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi Mẫu D; Cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và khai báo hóa chất nhập khẩu).

Theo thống kê, hằng năm có khoảng 70 nghìn bộ hồ sơ khai báo hóa chất do gần 4.000 doanh nghiệp thực hiện tại Bộ Công thương. Việc khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định cũ được thực hiện trên hai hình thức hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến nhưng kết quả vẫn được trả bằng bản giấy, dẫn đến việc không đồng bộ hóa thủ tục và gây khó khăn cho các đơn vị ở xa thường phải đi lại và không tự chủ trong quá trình làm thủ tục, đôi khi gặp trở ngại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả. Bên cạnh đó thời gian khai báo hóa chất nhập khẩu đã được Bộ Công thương điều chỉnh từ 7 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc, tuy nhiên do chưa đồng bộ hóa thủ tục, kết quả được trả qua đường bưu điện, dẫn đến việc thực tế tổ chức, cá nhân nhận được kết quả xác nhận khai báo muộn hơn so với thời điểm có Giấy xác nhận. Hệ thống điện tử chưa đồng bộ, vẫn còn khó khăn trong việc tích hợp thiết bị chữ ký số, chế độ báo cáo hoặc các thông tin trên trang điện tử vẫn chưa hoàn thiện. Những bất cập, hạn chế trên đôi khi làm ảnh hưởng đến việc làm thủ tục thông quan mặt hàng hóa chất nhập khẩu.

NGỌC LINH