Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ Hai, 13/11/2017, 02:41:20
 Font Size:     |        Print
 

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết.

NDĐT – Sáng 13-11, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 89% trong số 437 đại biểu có mặt.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải (ảnh dưới) trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nghị quyết nêu rõ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 như sau: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, tương đương 3,54%GDP và bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tương đương 0,16%GDP; tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng đưa ra các điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018.

TUYẾT LOAN. Ảnh: TRẦN HẢI

Chia sẻ