Nâng cao tính tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp

Thứ Ba, 12/09/2017, 09:37:53
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 12-9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: kể từ khi đi vào hoạt động ngày 1-10-2016 đến nay, Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp (DN) (địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn ) đã tiếp nhận 1.208 ý kiến của DN; đã chuyển các bộ, ngành, địa phương 851 ý kiến, 177 ý kiến chuyển các vụ. Trong đó, 808/1.028 ý kiến đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 78,6%.

Từ ngày Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân (địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn) đi vào hoạt động 3-4-2017 đến nay, VPCP đã tiếp nhận 3.849 ý kiến, trong đó sàng lọc ra có 734 ý kiến đầy đủ thông tin. VPCP đã chuyển khoảng 370 ý kiến đến các cơ quan chức năng và đã trả lời người dân 210/370 ý kiến, các ý kiến còn lại đang yêu cầu người dân bổ sung các thông tin để các cơ quan chức năng trả lời. Những kết quả này góp phần quan trọng công khai hóa, tạo sự minh bạch trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời VPCP tập hợp, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc này, qua đó nâng cao hiệu quả sự tương tác giữa Chính phủ với người dân, DN.

Về công tác báo cáo, bình quân mỗi năm, mỗi bộ, ngành thực hiện 198 báo cáo, ba cấp chính quyền địa phương thực hiện 2.521 báo cáo; tính riêng năm 2015, các cơ quan hành chính nhà nước trên toàn quốc thực hiện 2.054.776 báo cáo. Thời gian của các bộ, ngành thực hiện báo cáo chiếm 25,04%, địa phương chiếm 26,12% tổng thời gian làm việc. Việc đơn giản hóa chế độ báo cáo sẽ góp phần cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, là cơ sở để xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Chính phủ kiến tạo số và dữ liệu mở ở Việt Nam trong tương lai.

Tại hội nghị tập huấn này, VPCP trực tiếp là Cục Kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tiến hành hướng dẫn cách thức, phương pháp, trình tự thực hiện, phạm vi trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong việc hệ thống hóa, rà soát để từ đó xây dựng và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa chế độ thông tin báo cáo của từng cơ quan hành chính nhà nước.

HÀ THANH GIANG

Chia sẻ