Khai mạc tuần lễ hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017

Chủ Nhật, 10/09/2017, 08:53:28
 Font Size:     |        Print
 

Khai mạc tuần lễ hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017.

NDĐT - Sáng 10-9, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Đây là một trong chuỗi các sự kiện đóng góp vào các hoạt động phong phú, đa dạng của năm APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam. Tại đây, các quốc gia thành viên sẽ có thêm cơ hội quý báu để trao đổi, thảo luận, đưa ra những ý tưởng hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ APEC để nâng cao năng lực hội nhập của các địa phương và DN, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng đang diễn ra.

Chủ đề của Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”, với ba nội dung chính sẽ được thảo luận, bao gồm tạo thuận lợi cho các DN tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu; Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh cho các DNNVV, siêu nhỏ thông qua việc tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh; Đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số, thúc đẩy DN khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nền kinh tế kỹ thuật số đã trở thành một trong những vấn đề cốt lõi quan trọng trong sự phát triển kinh tế hiện đại. Các DNNVV, các nhà khởi nghiệp sẽ phải đối mặt với những khó khăn gia tăng khi thực hiện những cuộc trao đổi xuyên biên giới và tham gia vào thị trường quốc tế nếu họ không chấp nhận những biến chuyển nhanh chóng của kỹ thuật số. Chỉ khi nào các DNNVV có sự nắm bắt, hiểu biết những cơ hội và thử thách của chuyển biến kỹ thuật số, họ mới có thể phát huy hết tiềm năng, tạo nên sự phát triển bền vững, tân tiến và hoà nhập, tiến tới một tương lai chung của kinh tế các nước trong khu vực.

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC năm 2017 diễn ra từ ngày 10-9 đến ngày 15-9-2017, bao gồm các sự kiện: Hội thảo O2O; Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính trong thời đại kỹ thuật số cho DNNNVV, diễn đàn khởi nghiệp (ngày 11 và 12-9); Hội nghị Nhóm công tác DNNVV APEC lần thứ 45 (ngày 13 và 14-9). Kết thúc tuần lễ là Hội nghị Bộ trưởng DNNVV lần thứ 24, diễn ra ngày 15-9.

ĐĂNG QUÂN

Chia sẻ