Tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá

Thứ Bảy, 09/09/2017, 20:09:31
 Font Size:     |        Print

Bộ Công thương vừa cho biết, tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành chế biến, chế tạo tám tháng qua tăng 9,5%, cao hơn so mức tăng 8,1% cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá như: sản xuất kim loại tăng 22,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 13,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,4%; dệt tăng 14,8%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,8%;… Tuy nhiên, còn một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm trước như: sản xuất đồ uống tăng 5,3%; sản phẩm thiết bị điện tăng 6,3%…

Tại thời điểm ngày 1-8, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,8% so với cùng thời điểm năm 2016, cao hơn so với mức tồn kho 8,9% cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như: sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 26,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 23,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 16,4%...

PV

Chia sẻ