Tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại

Thứ Sáu, 08/09/2017, 19:31:02
 Font Size:     |        Print

Những năm gần đây, huyện Ðoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế trang trại, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện, toàn huyện có 27 trang trại đạt tiêu chí mới. Ngoài ra, còn gần 600 gia đình sản xuất theo mô hình trang trại nhưng chưa đạt tiêu chí về quy mô.

Các trang trại trên địa bàn chủ yếu chuyên canh cây bưởi đặc sản, bưởi giống Diễn, lâm nghiệp và chăn nuôi. Vốn bình quân của một trang trại khoảng 1,69 tỷ đồng, giá trị nông sản hàng hóa bình quân là 2,4 tỷ đồng/năm. Hằng năm, mỗi trang trại giải quyết việc làm cho bốn đến năm người lao động thường xuyên, sáu đến bảy người lao động thời vụ với thu nhập từ ba đến năm triệu đồng/người/tháng. Nhiều mô hình trang trại phát huy được lợi thế, mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu đạt từ năm đến sáu tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế trang trại ở Ðoan Hùng đang bộc lộ một số yếu kém, hạn chế. Ðó là quy mô phần lớn trang trại còn nhỏ, hiệu quả kinh tế khiêm tốn. Hoạt động của nhiều trang trại còn thiếu các mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, chưa có những hợp đồng lớn mà chủ yếu phụ thuộc cung - cầu thị trường ở từng thời điểm, cho nên còn nhiều rủi ro. Vì vậy, những người làm kinh tế trên địa bàn huyện mong muốn địa phương có thêm chính sách đầu tư phát triển kinh tế trang trại; được tiếp cận hiệu quả hơn với các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô hoặc đầu tư tái sản xuất. Ðồng thời, các ngành chức năng đẩy nhanh triển khai cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với cơ sở đạt tiêu chuẩn, nhằm tạo điều kiện cho các chủ trang trại yên tâm phát triển sản xuất, từ đó hình thành các vùng chuyên canh tập trung có diện tích lớn hơn.

Minh Hà

Chia sẻ