Xây dựng danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán

Thứ Tư, 16/08/2017, 19:31:01
 Font Size:     |        Print

Ngày 16-8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp với các Bộ: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Tư pháp và Ban Chỉ đạo Ðổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) để cho ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục DN có vốn Nhà nước phải bán trong giai đoạn 2017-2020.

Cho ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về danh mục này, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho biết: Ðối với những DN có vốn Nhà nước lớn như Habeco, Sabeco, SCIC, PVN, EVN, ACV,... Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định riêng về cổ phần hóa, bán vốn nhà nước. Số doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn lại, cần thiết phải được tập hợp đầy đủ trong một danh mục cần bán vốn để công khai cho các nhà đầu tư biết, tính toán lựa chọn sở trường để đầu tư. Phó Thủ tướng cũng đồng tình với dự thảo khi quy định tỷ lệ bán vốn từng năm (tỷ lệ tối thiểu), nhưng không "đóng băng" tỷ lệ này mà khuyến khích bộ, địa phương tăng tỷ lệ và đẩy nhanh tiến độ bán vốn theo tình hình thị trường. Quy định danh mục DN bán vốn và tỷ lệ bán vốn hằng năm từ nay đến năm 2020 để đánh giá cụ thể và ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu bộ, ngành, địa phương; nếu không làm được thì phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, tính toán số lượng DNNN, số vốn cần thoái của DNNN tới năm 2020 và báo cáo Thủ tướng trong năm 2017.

Theo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, thời gian qua, việc bán vốn Nhà nước do các bộ, địa phương chủ động thực hiện theo quy định hiện hành. Ðến nay, Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị ban hành một danh mục tổng thể DNNN thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017- 2020 có chia theo từng năm là cần thiết, nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, bảo đảm thu từ thoái vốn để bố trí cho các dự án đầu tư trung hạn. Dự kiến sáu tháng cuối năm, các DN sẽ thoái theo mệnh giá hơn 19.779 tỷ đồng (tính sơ bộ theo giá trị niêm yết có thể mang lại giá trị gần 30 nghìn tỷ đồng)... Tổng số DN còn vốn Nhà nước (không tính các DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND thành phố Hồ Chí Minh, SCIC, các DN bán vốn theo quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ) là 375 DN, tổng vốn khoảng 108.502 tỷ đồng (tính theo mệnh giá); tổng số vốn dự kiến thoái trong giai đoạn 2017-2020 theo mệnh giá là 64.457 tỷ đồng.

PV

Chia sẻ