Đổi thay ở Hoài Đức

Thứ Bảy, 22/04/2017, 05:08:52
 Font Size:     |        Print
 

Ông Nguyễn Đăng Điểm (xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) chăm sóc mộc nhĩ.

Chúng tôi về huyện Hoài Đức, đi trên những con đường giao thông nông thôn được bê-tông hóa rộng rãi thông thoáng, cánh đồng lúa xanh mướt, những ngôi trường khang trang, sạch đẹp... Đó là kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo nên “bức tranh” khởi sắc của huyện ven đô phía tây Hà Nội.

Thành công nhờ nhân dân ủng hộ

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Đức: Những kết quả đạt được hôm nay là nhờ sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân, thể hiện trong việc Đảng bộ, chính quyền huyện Hoài Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng NTM với những bước đi phù hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đời sống người dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân tăng từ 22 triệu đồng/người/năm năm 2010 lên 38,4 triệu đồng/người/năm năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm còn 1,86%.

Theo Ban chỉ đạo XDNTM của huyện, trong giai đoạn 2011-2015, Hoài Đức đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp, mở rộng toàn bộ các đường trục huyện, liên xã và các đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả các thôn đều có điểm sinh hoạt văn hóa, 100% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 12 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống, sản phẩm được tiêu thụ trên toàn quốc và xuất khẩu, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 16 nghìn người. Ngoài nguồn vốn ngân sách của xã, huyện và thành phố, nhân dân đã đóng góp 405.680,6 triệu đồng. Đến cuối năm 2016, huyện có 45 trường đạt chuẩn quốc gia, toàn bộ 19 xã hoàn thành cơ bản các tiêu chí và được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp của huyện cũng được chú trọng. Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Cao Văn Tuyến cho biết, trên địa bàn đã hình thành nhiều vùng, mô hình sản xuất chuyên canh cây ăn quả, rau an toàn có giá trị cao như: Bưởi đường, cam canh, phật thủ, nhãn chín muộn, rau an toàn..., mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng /ha canh tác. Như hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Điểm ở xã Yên Sở (một trong 27 xã điểm XDNTM toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, giai đoạn 1), tấm gương tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi với mô hình trồng mộc nhĩ đạt thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương và các nơi lân cận. Chia sẻ bí quyết XDNTM thành công với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Yên Sở Nguyễn Đăng Hoan cho biết: Có được thành quả nêu trên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên là do chúng tôi đã giúp người dân hiểu rõ XDNTM là gì, dành cho ai, ai trực tiếp hưởng thụ và trách nhiệm của họ. Đồng thời vận dụng sáng tạo phương châm "lấy sức dân để lo cho dân"; dân làm có sự hỗ trợ của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ, cho nên nhận được sự nhất trí cao.

"Nâng chất" bằng cách nào?

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Trung, nhờ XDNTM, nông thôn Hoài Đức đã có bước chuyển mình rõ rệt, song muốn “nâng chất” trong thời gian tới thì còn nhiều việc phải làm, bởi kinh phí đầu tư cho chương trình XDNTM quá lớn, việc huy động nguồn lực của doanh nghiệp và nhân dân còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện. Quy hoạch XDNTM, quy hoạch khác và các dự án đầu tư của huyện phải điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp các quy hoạch phân khu, do đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, đề án, quy hoạch ở một số xã. Người dân vẫn thiếu vốn phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, các làng nghề thiếu quỹ đất phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập... Muốn khắc phục những hạn chế, tới đây cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích thiết thực XDNTM. Thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động nguồn lực theo nhiều hình thức: Tiếp tục đóng góp công sức, tiền, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn nguồn gien của những giống cây ăn quả chất lượng cao, để nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả hơn. Coi trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các trạm xử lý nước thải ở Sơn Đồng, Vân Canh (công suất 8.000 m3/ngày đêm) để có thể vận hành trong năm nay, cùng với Trạm xử lý nước thải Cầu Ngà (ở xã Dương Liễu, công suất 20.000 m3/ngày đêm, hoạt động từ quý IV năm 2016) góp phần giảm ô nhiễm môi trường...

Với sự nỗ lực, quyết tâm, cách làm hay của cả hệ thống chính trị, nhân dân, huyện Hoài Đức đang “thay da đổi thịt” từng ngày và phát triển bền vững trong tương lai.

Bài và ảnh: Anh Quang

Chia sẻ