Góc nhìn

Đồng bộ từ tư duy, cách làm đến tuyên truyền vận động

Chủ Nhật, 19/03/2017, 19:23:31
 Font Size:     |        Print

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3-9-2016 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4-8-2015 và Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17-11-2015, nhằm đổi mới quản lý và sử dụng xe công. Cơ sở cho việc đổi mới quản lý, sử dụng xe công lần này là tăng cường tiết kiệm và siết chặt kỷ luật chi ngân sách nhà nước (NSNN), đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng xe công.

Những kết quả khả quan của việc thực hiện thí điểm khoán xe công của Bộ Tài chính và của thành phố Hà Nội thúc đẩy thực hiện mở rộng và triệt để khoán xe công đối với tất cả các bộ, ngành, địa phương trong cả nước với kỳ vọng sẽ tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng cho NSNN, giảm được hàng chục nghìn xe công, giảm biên chế hàng chục nghìn lái xe trong cơ quan nhà nước,… và quan trọng hơn là thay đổi tâm lý cũng như tư duy của xã hội về xe công và việc sử dụng xe công. Tiến trình đổi mới quản lý và sử dụng xe công nói riêng, đổi mới quản lý và sử dụng tài sản công nói chung chỉ thành công khi tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

Phù hợp với đổi mới quản lý chi NSNN theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thất thoát, lãng phí trong chi tiêu NSNN, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giảm tỷ trọng chi thường xuyên, dành vốn NSNN cho đầu tư phát triển. Một mặt, đối tượng được sử dụng xe công đưa đón tại nhà cũng như đi công tác cần được rà soát, quy định cụ thể để tránh hiện tượng tràn lan, lạm dụng làm thiệt hại cho NSNN. Mặt khác, có cơ chế khoán với hình thức khoán và xác định mức khoán hợp lý để khuyến khích tiết kiệm đi đôi với cơ chế quản lý kiểm tra giám sát chặt chẽ, hạn chế lãng phí chi NSNN.

Việc đổi mới quản lý và sử dụng xe công phải góp phần tích cực đổi mới quản lý, sử dụng tài sản công một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất, giảm dần và đi tới chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý tài sản công, dẫn đến mua sắm tràn lan, quản lý lỏng lẻo và sử dụng lãng phí nhiều loại tài sản công, trong đó có xe công. Số lượng xe công giảm xuống, đối tượng được sử dụng xe công được quy định chặt chẽ, thẩm quyền quyết định liên quan đến xe công được quy định thống nhất, quy trách nhiệm cá nhân rõ ràng, giảm chi phí trực tiếp và gián tiếp cho bộ máy quản lý và vận hành xe công, phương thức khoán sử dụng xe công hợp lý, khả thi với mức khoán phù hợp thực tế từng đơn vị, từng địa phương,… Đây chính là cơ sở vững chắc, đồng bộ để đổi mới quản lý tài sản công gắn với quản lý tài chính công và cả hành chính công.

Đổi mới quản lý và sử dụng xe công là bộ phận quan trọng trong đổi mới dịch vụ công theo hướng chuyển dần những dịch vụ công trước đây do Nhà nước đảm nhiệm cung cấp sang cho khu vực ngoài Nhà nước thực hiện khi hội tụ đủ điều kiện. Với bước đi đầu tiên thực hiện khoán xe công đối với chế độ đưa đón tại nhà tới khoán xe công cả trường hợp đi công tác theo hình thức trọn gói và theo số ki-lô-mét, khu vực ngoài Nhà nước đã có cơ hội cung cấp dịch vụ vận tải cho cán bộ Nhà nước sau khi đã và đang mở rộng cung cấp các dịch vụ như vệ sinh môi trường, bảo vệ,… Khu vực ngoài nhà nước có đầy đủ khả năng và phương tiện không chỉ cung cấp nhiều loại dịch vụ công bảo đảm chất lượng với chi phí cạnh tranh hơn mà còn có thể phối hợp tốt với cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm tra, giám sát, hạn chế lạm dụng và thất thoát trong chi tiêu NSNN và sử dụng dịch vụ công.

Khoán xe công là một bước đi nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn không chỉ trong đổi mới quản lý và sử dụng xe công nói riêng, tài sản công nói chung mà còn trong đổi mới tổng thể quản lý tài chính công, dịch vụ công và hành chính công. Vì vậy, việc triển khai khoán xe công cần thực hiện một cách kiên quyết, đồng bộ và phù hợp thực tế từ tư duy, cách làm đến tuyên truyền, vận động.

ANH VŨ

Chia sẻ