Trồng cây ăn quả ở xã Chiềng Khừa

Thứ Hai, 12/03/2018, 18:28:37

Chiềng Khừa là xã biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Xã có 750 hộ với hơn 3.400 nhân khẩu, gồm năm dân tộc anh em chung sống. Do tập quán canh tác, liên kết tiêu thụ nông sản còn hạn chế, điều kiện giao thông bất cập cho nên đời sống của đồng bào vẫn gặp nhiều khó khăn…

Trồng cây ăn quả ở xã Chiềng Khừa

Vườn mơ đang cho thu hoạch của một hộ dân xã Chiềng Khừa.

Chủ tịch UBND xã Lò Văn Hương cho biết, thực hiện chủ trương phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc, xã lựa chọn ưu tiên trồng những loại nông sản phù hợp với địa hình, khí hậu cho năng suất cao. Chính quyền, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để liên kết, tạo đầu ra ổn định, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững. Mơ và mận là hai loại cây ăn quả truyền thống trồng ở đây.

Tại một số bản, có những gốc mơ, mận hàng chục năm tuổi, cho năng suất cao, chất lượng ổn định. Điển hình như gia đình ông Mùa A Nhá ở bản Trọng có cây mơ cho năng suất hơn 600 kg/năm. Với giá bán từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng/kg, thu nhập của gia đình đạt hàng trăm triệu đồng/năm. Toàn xã Chiềng Khừa hiện có khoảng 25 ha mận và gần 10 ha mơ, trong đó hơn 2.600 cây đã cho thu hoạch.

Cùng với mận, mơ là hai loại cây ăn quả chủ lực, Chiềng Khừa hiện có hơn 75 ha diện tích lúa nương, với sản lượng hơn 120 tấn/năm. Các loại cây trồng khác như ngô, lạc, sắn, rau đậu được xen canh, hỗ trợ một phần lương thực cho cộng đồng. Chiềng Khừa còn có đàn gia súc hơn 4.000 con và 11.000 con gia cầm. Đây cũng là một thế mạnh góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

Bên cạnh thuận lợi về thời tiết, khí hậu thích hợp với các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, Chiềng Khừa đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ thường xuyên đe dọa và sự mất ổn định về giá nông sản. Chiềng Khừa nằm cách thị xã Mộc Châu gần 40 km, nhưng con đường vào xã lại gập ghềnh, nguy hiểm. Đi bằng phương tiện tốt, đến được với các bản làng của xã cũng phải mất gần nửa ngày. Đây cũng là một trong những cản trở cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2017 là năm thứ hai Chiềng Khừa triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Mộc Châu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2021). Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã thời gian tới là tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tăng năng suất, mở rộng diện tích cây trồng hiệu quả, gắn sản phẩm với thị trường; nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích canh tác. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất để tăng thu nhập cho nhân dân. Quan tâm triển khai thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông nghiệp, thực hiện mô hình trồng cây ăn quả trên các triền núi dốc. Cùng với việc giữ vững chất lượng cây trồng truyền thống, xã chủ trương phát triển trồng cây sơn tra tại nơi có địa hình phù hợp. Hiện nay, một số hộ đã trồng loại cây này, cho năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, mặc dù nông sản của địa phương được người tiêu dùng ưa thích, song chưa được doanh nghiệp hay tổ chức nào hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Việc vận chuyển lại gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông yếu kém đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, khiến giá bán rẻ, gây ra cảnh được mùa mất giá. Để khắc phục tình trạng đó, một mặt chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu khảo sát, nhằm hợp đồng lâu dài, ổn định với người dân trong việc tiêu thụ nông sản, Nhà nước cần hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa giúp địa phương phát triển kết cấu hạ tầng để việc vận chuyển nông sản, giao thương thuận lợi, góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao thu nhập cho người dân…

Bài và ảnh: DŨNG MINH