Ngành Hải quan

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Thứ Sáu, 29/07/2016, 03:58:17
 Font Size:     |        Print
 

Cán bộ hải quan khu vực III (Cục Hải quan Hải Phòng) kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại, thu hút đầu tư; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), quyết liệt thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính… là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong giai đoạn hiện nay. Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, trong sáu tháng đầu năm ngành Hải quan đã đạt một số kết quả nổi bật.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 15-6-2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Tổng cục Hải quan đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị. Bước đầu, đã đạt một số kết quả: Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của ngành hải quan năm 2016, niêm yết công khai 168 TTHC, rà soát 13 TTHC đối với loại hình sản xuất xuất khẩu, hàng phi mậu dịch, hàng tạm nhập tái xuất, kiến nghị đơn giản hóa bảy thủ tục. Cùng với đó, phối hợp Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) tổ chức thống nhất nội dung đơn giản hóa 60 thủ tục, xử lý hơn 7 nghìn văn bản thuộc lĩnh vực giám sát quản lý về hải quan, như: Hướng dẫn thực hiện phương thức quản lý mới đối với loại hình nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, thay đổi cơ bản từ việc quyết toán theo từng hợp đồng gia công sang báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo năm tài chính, đã đơn giản hóa thủ tục hải quan (TTHQ), tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp và công tác quản lý hải quan. Triển khai chính thức E-manifest, tiếp nhận 100% hồ sơ tàu biển và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh trên địa bàn chín cục hải quan có lưu lượng hàng hóa XNK lớn, với sự tham gia của hơn 90% hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận. Thí điểm thực hiện giao cho doanh nghiệp kinh doanh cảng kiểm soát và tự chịu trách nhiệm hàng hóa XNK qua cửa khẩu ở Hải Phòng. Kiến nghị phương án đàm phán các hiệp định thương mại về xuất xứ, bảo đảm yêu cầu quản lý hải quan, tránh việc lợi dụng để gian lận xuất xứ làm thất thu ngân sách. Triển khai chiến dịch bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ APEC do Mỹ đề xuất; xử lý vướng mắc đối với hoạt động nhập khẩu ô-tô dưới hình thức quà biếu, tặng; chấn chỉnh công tác giám sát quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu...

Về hiện đại hóa trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan, đến nay, Tổng cục Hải quan đã lắp đặt 11 hệ thống máy soi công-ten-nơ, 65 hệ thống máy soi hành lý, bốn máy kiểm thể, 32 hệ thống cân điện tử, 25 hệ thống ca-mê-ra giám sát...

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng tính minh bạch trong quá trình làm TTHQ. Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2015- 2017 và Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của Tổng cục Hải quan. Đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 73 TTHC, chiếm 44% tổng số TTHC công về hải quan, là những thủ tục cốt lõi, gồm thủ tục khai báo và thông quan hàng hóa, khai báo phương tiện vận tải đường biển, thanh toán thuế, phí và lệ phí; 56% số thủ tục còn lại, tương đương 95 TTHC, được cung cấp dịch vụ công mức độ 1, 2, là các TTHC nhỏ, có số lượng doanh nghiệp XNK thực hiện không nhiều. Ký thỏa thuận hợp tác thu thuế XNK bằng điện tử với 28 ngân hàng, với số thu chiếm 90,1% tổng số thu NSNN của hải quan. Hoàn thiện hệ thống trao đổi thông tin với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, đã triển khai cho năm doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Hải Phòng. Nâng cấp hệ thống thông quan điện tử, hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu giá tính thuế, quản lý cơ sở dữ liệu danh mục biểu thuế và phân loại mức thuế, hệ thống thông tin quản lý rủi ro để kết nối/ chuyển đổi dữ liệu. Xây dựng phân hệ tiếp nhận và xử lý thông tin trước về hành khách trên các chuyến bay thương mại phục vụ thông quan điện tử và quản lý rủi ro (API), hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn 1.

Cùng với đó, thực hiện đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đã tổ chức các đợt làm việc chung để rà soát, tổng hợp 312 văn bản quy phạm pháp luật, liên quan quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XNK.

Hoàn thành dự thảo kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020; phối hợp các bộ, ngành xây dựng một quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bốn thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện TTHC thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến 30-6-2016, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức giữa Bộ Tài chính và 9/14 bộ, với 31 thủ tục, hơn 90 nghìn bộ hồ sơ, và 6 nghìn doanh nghiệp tham gia. Cùng với đó, đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 2-4-2016 phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN; Báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn và thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia bảo đảm thực hiện được công tác triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và đề án nâng cao năng lực kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Về lâu dài, tạo cơ chế để Ủy ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện nhiệm vụ bao quát toàn diện các vấn đề liên quan, tạo thuận lợi thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới; đề xuất phê duyệt về chủ trương thành lập Cơ quan thường trực theo hướng lấy nhân sự của Tổng cục Hải quan làm nòng cốt.

Về công tác thu ngân sách nhà nước

Mặc dù nền kinh tế có sự khởi sắc, nhưng nhìn chung, còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện các cam kết FTAs khiến thuế suất thuế nhập khẩu của nhiều mặt hàng bị cắt giảm mạnh, làm ảnh hưởng lớn đến số thu NSNN từ hoạt động XNK (dự kiến giảm thu do thực hiện FTAs trong năm 2016 là 13.000 tỷ đồng). Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, sự cố gắng, nỗ lực của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30-6, toàn ngành thu được 127 nghìn tỷ đồng, bằng 47,03% dự toán và tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2015. Một số đơn vị có số thu lớn, như Cục Kiểm tra sau thông quan, các Cục Hải quan, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai… một số đơn vị có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2015, như Cục Hải quan: TP Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Bắc Ninh, Thanh Hóa…

Thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù số vụ vi phạm giảm 15,74% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính lại tăng 253,33%. Các đối tượng vi phạm có chiều hướng hoạt động tinh vi, liều lĩnh, táo bạo hơn, tổ chức thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép vào Việt Nam các mặt hàng cấm có thuế suất cao, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về môi trường... với số lượng, trị giá lớn.

Với quyết tâm "tích cực, chủ động trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả", tiến tới thực hiện thắng lợi các chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống buôn lậu, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Trong đó, chú trọng tập trung hoàn thiện thể chế; Cải cách hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, các kỹ thuật quản lý hiện đại phục vụ hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm kết hợp nhuần nhuyễn, đồng bộ giữa phương thức kiểm soát hải quan hiện đại với phương thức kiểm soát hải quan truyền thống, nhằm kịp thời phân tích thông tin, xác định trọng điểm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh triệt để với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tinh nhuệ, chính quy lực lượng trên cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020, nghiên cứu xây dựng Đề án tăng cường năng lực phòng, chống ma túy của ngành hải quan giai đoạn 2016 - 2021 phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Là đơn vị thường trực, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính (Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực như: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13-7-2015 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 389 ngày 26-1-2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia,... Ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg về quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; hoàn thành dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện và chế độ bảo đảm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Tính đến 30-6, toàn ngành đã bắt giữ 8.148 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính 300 tỷ 622 triệu đồng, thu ngân sách đạt hơn 62 tỷ 612 triệu đồng, trong đó, cơ quan Hải quan khởi tố 20 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 38 vụ.

Tăng cường công tác xây dựng lực lượng

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trong sáu tháng đầu năm 2016, Tổng cục Hải quan chú trọng và thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; công tác thanh, kiểm tra; công tác hợp tác quốc tế...

Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng luôn được ngành hải quan quan tâm, chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện. Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TCHQ ngày 20-12-2011 của Bộ trưởng Tài chính về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính và Kế hoạch triển khai Chỉ thị ban hành kèm theo Công văn số 614/TCHQ-TCCB ngày 16-2-2012 của Tổng cục Hải quan. Duy trì số điện thoại đường dây nóng (cố định: 04.39440828, di động: 0975996255) để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh các biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu của công chức hải quan. Các cấp ủy Đảng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, việc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, như xây dựng và ban hành Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2016 trong ngành hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 4174/QĐ-TCHQ ngày 30-12-2016); trong sáu tháng đầu năm đã thực hiện xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại Cục Hải quan Kiên Giang, ba công chức bị khởi tố do vi phạm pháp luật.

Nhiệm vụ sáu tháng cuối năm là hết sức nặng nề, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành hải quan rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của các bộ, ngành, T.Ư, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội, của quần chúng nhân dân. Giúp toàn ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trước mắt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, tạo tiền đề cho nhiệm vụ thu những năm tiếp theo. Xây dựng ngành hải quan Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

NGUYỄN VĂN CẨN, Tổng Cục trưởng Hải quan

Chia sẻ