Ðôn đốc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Chủ Nhật, 13/05/2018, 19:08:49

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ vừa có ý kiến về việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước quý I năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp chín tháng cuối năm 2018.

Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và yêu cầu của các bộ chức năng; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan không kịp thời, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Thường trực Ban Chỉ đạo Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp thường xuyên, trực tiếp đôn đốc tại các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.