Ðiều chỉnh tăng mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 11/03/2018, 18:26:14

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành nông nghiệp đã quyết định điều chỉnh mục tiêu phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018 lên 39% số xã đạt xã nông thôn mới, thay cho mục tiêu cũ là 37% mà ngành đặt ra từ đầu năm.

Theo đó, để đạt mục tiêu đặt ra, thời gian tới cần triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn.

Bên cạnh đó, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các đề án xây dựng NTM đặc thù, các đề án thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2020; đề án hỗ trợ các thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn nhất xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững. Tính đến ngày 21-2-2018, cả nước có 3.160 xã (35,4%) được công nhận đạt chuẩn NTM.

PV