Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế

Chủ Nhật, 11/02/2018, 19:02:52

Năm 2017, kết quả thu ngân sách của Tổng cục Thuế ước đạt 1.019.041 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp), vượt 5,2% dự toán, tăng 11,5% so với năm 2016. Trong đó, số thu từ dầu thô ước đạt 49.583 tỷ đồng, bằng 129,5% dự toán và bằng 123,4% cùng kỳ. Thu trong nước ước đạt 969.458 tỷ đồng, bằng 104,2% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (59 trong số 63 địa phương). Trong đó, có 40 trong số 63 địa phương vượt hơn 8% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu), nếu không kể tiền sử dụng đất thì có 33 trong số 63 địa phương hoàn thành dự toán pháp lệnh, và có tới 59 trong số 63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 44 trong số 63 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên. Các địa phương còn lại không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan. Ðáng lưu ý, tại tỉnh Vĩnh Phúc, do các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô-tô trên địa bàn gặp khó khăn vì tác động của chính sách giảm thuế suất thuế nhập khẩu ô-tô có xuất xứ từ khu vực ASEAN dẫn đến sản lượng sản xuất, tiêu thụ ô-tô không đạt như dự kiến.

Ðể đạt được kết quả này, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính, còn là sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, ngành thuế tập trung rà soát quy trình, quy chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác tăng thu ngân sách nhà nước. Trong số các giải pháp cụ thể, ngành thuế đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, bảo đảm kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Ðồng thời quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế; kịp thời rà soát tình hình tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận hằng quý, đôn đốc các doanh nghiệp nộp sát số thuế thu nhập doanh nghiệp theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý.

Một điểm nhấn đáng lưu ý trong năm 2017 là ngành thuế tiếp tục nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế nhằm tăng cường công tác chống thất thu, mở rộng cơ sở thuế. Toàn ngành đã bố trí nguồn nhân lực tập trung cao nhất cho công tác này, tập trung vào những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, về ưu đãi thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, các doanh nghiệp giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ... Kết quả, năm 2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 103.211 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 113,65% kế hoạch năm 2017; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 19.049 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.838 tỷ đồng; giảm lỗ là 37.606 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 15.438 tỷ đồng, đạt 81,04% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 734 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 2.271 tỷ đồng; giảm lỗ 7.417 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.135 tỷ đồng.

Một trọng tâm công tác khác của ngành thuế là cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ doanh nghiệp. Trong năm 2017, Tổng cục Thuế tăng cường hiện đại hóa hành chính thuế bằng việc đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế, đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử. Ðến nay, số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,71% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là hơn 45,6 triệu hồ sơ; số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế đạt 97,57% số doanh nghiệp. Ngành đã triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử cho tất cả người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố, góp phần tiết giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế, đồng thời giảm thiểu tình trạng người nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó giảm được những tiêu cực trong quá trình giải quyết hồ sơ thuế.

Năm 2018, công tác thu ngân sách nhà nước được dự báo có không ít khó khăn, thách thức. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho ngành thuế là 1.070.200 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng và thu nội địa là 1.034.300 tỷ đồng. Toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt ít nhất 3% dự toán và tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018.

SÔNG TRÀ