Phải đấu thầu công khai, minh bạch, chọn nhà đầu tư tuyến cao tốc bắc - nam

Thứ Năm, 11/01/2018, 19:03:23

Ngày 11-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng một số đoạn thuộc dự án đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông (giai đoạn 2017 - 2020).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chỉ định thầu, thay vào đó phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực triển khai các gói thầu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng hiệu quả kinh tế, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, khoa học của Bộ Giao thông vận tải trong thời gian qua. Quốc hội đã giao

Chính phủ xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tham gia đầu tư dự án, vì vậy, Bộ cần sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai dự án, bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành vào năm 2021. Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành sớm có ý kiến về nội dung cơ chế, trên cơ sở đó Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại kỳ họp tới nhằm bảo đảm triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

PV