Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia:

Kinh tế đang duy trì được đà tăng trưởng tích cực

Thứ Năm, 09/11/2017, 09:31:13
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT –Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa đưa ra nhận định, kinh tế Việt Nam đang tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực trong tháng đầu của quý IV; Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao nhờ động lực từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; nền tảng vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát tiếp tục ở mức thấp.

Theo UBGSTCQG phân tích, trong bối cảnh ngành khai khoáng tăng trưởng âm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực dẫn dắt lĩnh vực sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây. Tổng cầu duy trì được sự cải thiện tích cực nhờ cầu tiêu dùng tăng khá, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư do xuất khẩu tăng mạnh và giải ngân vốn đầu tư NSNN tăng tốc trong quý IV.

Ngoài ra, cầu tiêu dùng tiếp tục xu hướng cải thiện rõ nét. Cán cân thương mại tháng 10 tiếp tục thặng dư khoảng 900 triệu USD, góp phần không nhỏ vào việc cải thiện tổng cầu của nền kinh tế. Như vậy, cán cân thương mại trong ba tháng gần đây đã có mức xuất siêu tới 3,76 tỷ USD, để đưa cán cân thượng mại 10 tháng đạt mức thặng dư 1,23 tỷ USD.

Tuy nhiên, UBGSTCQG lưu ý, xét theo khu vực kinh tế, trong khi khu vực FDI xuất siêu 17,63 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD. Thực trạng này tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc của thương mại và tăng trưởng kinh tế vào khu vực FDI.

X.B

Chia sẻ