Hệ sinh thái khởi nghiệp APEC kết nối năng động và sáng tạo

Thứ Ba, 12/09/2017, 07:31:26
 Font Size:     |        Print
 

Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 tại TP Hồ Chí Minh, ngày 12-9.

NDĐT - Sáng 12-9, ngày hoạt động chính của Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, có sự tham gia của các diễn giả tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, khởi nghiệp của Việt Nam và quốc tế.

Phiên toàn thể trong ngày với nội dung Hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến giải quyết câu hỏi: Các nền kinh tế cần làm gì để cùng nhau xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp kết nối, năng động, sáng tạo trong khu vực? Hệ sinh thái khởi nghiệp APEC định hướng đến năm 2020?

Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 tập trung thảo luận những nội dung nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp như: tạo điều kiện cho các MSMEs đổi mới, sáng tạo, xây dựng các cơ hội để hội nhập khu vực và quốc tế, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu ngay từ khi khởi nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội một cách bền vững và thân thiện với môi trường.

Phiên họp của diễn đàn tập trung vào các nội dung Hệ sinh thái khởi nghiệp APEC, tiền đề quan trọng để tinh thần kinh doanh ngày càng phát triển, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả. Hệ sinh thái khởi nghiệp cần được xây dựng có tầm nhìn dài nhằm bảo đảm tính bền vững. Thảo luận về định hướng và các hoạt động của các nền kinh tế để cùng nhau xây dựng sinh thái khởi nghiệp kết nối, năng động và sáng tạo trong khu vực.

Các phiên thảo luận song song tập trung vào nội dung đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, như: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số; Vấn đề dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp; Vấn đề khởi nghiệp bền vững…

Diễn đàn là cơ hội để các nền kinh tế có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến và công cụ hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành một cộng đồng khởi nghiệp APEC kết nối, năng động và sáng tạo. Các sáng kiến và nội dung của Diễn đàn Khởi nghiệp APEC sẽ được thảo luận và dự kiến đưa ra thành tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC.

ĐĂNG QUÂN

Chia sẻ