Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh

Thứ Sáu, 17/03/2017, 15:43:16
 Font Size:     |        Print
 

Toàn cảnh hội nghị.

NDĐT - Ngày 17-3, tại TP Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phối hợp Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, triển khai chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Báo cáo tại Hội nghị của Bộ NNPTNT cho thấy, sau hơn bốn năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, ngành lâm nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng. Độ che phủ rừng tăng từ 39,7% (năm 2011) lên 40,84% (năm 2015). Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt bình quân 6,57%/năm so với 5,03%/năm trong giai đoạn 2010 - 2012, vượt mục tiêu đề án đề ra là.

Năm 2016, trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của nước ta bị suy giảm, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt 7.178 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, gấp hơn hai lần trong vòng năm năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, phát triển rừng thời gian qua cũng còn nhiều tồn tại, cần sớm được khắc phục. Thí dụ: vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ (điển hình như ở Kon Tum, Đác Lắc, Quảng Nam, Điện Biên). Kết quả trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; trồng rừng thay thế còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Năng suất chất lượng rừng thấp, quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, chưa được tổ chức trong liên kết theo chuỗi. Kết cấu hạ tầng phục vụ chế biến như kho tàng, bến bãi, công nghiệp phụ trợ… còn kém phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương tái cấu trúc yêu cầu các ngành trong đó có ngành nông nghiệp, ngành lâm nghiệp phải đề ra chương trình phát triển rừng bền vững, tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Các địa phương cần tổ chức rà soát thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý, thống nhất giữa quy hoạch rừng trên bản đồ và trên thực địa. Ngoài ra, phải gắn quy hoạch phát triển rừng với tái cấu trúc ngành lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành. Bảo vệ rừng vừa tạo ra tăng trưởng kinh tế trực tiếp và gián tiếp.

Một yêu cầu quan trọng cũng được Phó Thủ tướng chú trọng là tạo động lực để huy động sự tham gia của toàn xã hội vào bảo vệ, quản lý, phát triển và khai thác rừng có hiệu quả.

Việc tổ chức sản xuất lâm nghiệp cần được thực hiện theo chuỗi sản phẩm từ trồng rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các cơ quan quản lý nhà nước phải có cơ chế khuyến khích hình thành các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn ở từng vùng kinh tế; lấy các doanh nghiệp làm động lực để liên kết chuỗi sản xuất đối với mỗi sản phẩm chủ lực, nhất là sản phẩm xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nguyên nhân, bài học, kinh nghiệm rút ra trong công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

THÀNH CHÂU - NGÂN PHẠM

Chia sẻ