Yên Bái dừng hoạt động chín doanh nghiệp khai thác cát sỏi

Thứ Hai, 10/12/2018, 09:43:36

NDĐT - Do chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ và giấy phép liên quan hoạt động khai thác cát, sỏi, UBND tỉnh Yên Bái vừa yêu cầu chín đơn vị với 10 giấy phép khai thác cát, sỏi dừng hoạt động khai thác từ ngày 1-12 để hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.

Yên Bái dừng hoạt động chín doanh nghiệp khai thác cát sỏi

Một tàu khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hồng, đoạn qua huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Trường Phát (điểm mỏ Hán Đà và Đại Minh); Công ty TNHH Minh Phú (điểm Giới Phiên); Công ty TNHH Mạnh Lâm (điểm mỏ Minh Tiến và Y Can); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ (điểm mỏ Văn Phú); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hoàng Thắng (điểm mỏ Mậu Đông và Đông Cuông); Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Long Phú Cường (Điểm mỏ Tô Mậu); Công ty TNHH Linh Huy Hoàng (điểm mỏ Giới Phiên và Phúc Lộc); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hương Giang (điểm mỏ Mậu Đông và Yên Hợp); Hợp tác xã Khai Minh (điểm mỏ Tuy Lộc, Báo Đáp và Đào Thịnh).

Các đơn vị này chỉ được tiếp tục khai thác cát, sỏi theo giấy phép khai thác được cấp sau khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ thuê đất phục vụ mục đích khai thác cát, sỏi được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận và được UBND tỉnh cho phép hoạt động khai thác cát, sỏi trở lại bằng văn bản.

THANH SƠN