Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường lưu vực hệ thống sông Ðồng Nai

Thứ Sáu, 24/11/2017, 19:29:08
 Font Size:     |        Print

Ngày 24-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Ðồng Nai đã tổ chức phiên họp lần thứ mười, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Ðề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Ðồng Nai năm 2018 và đến năm 2020.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ô nhiễm môi trường trên lưu vực hệ thống sông Ðồng Nai chỉ có thể được giải quyết khi từng tỉnh, thành phố làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Vì vậy, các tỉnh, thành phố trên lưu vực cần khẩn trương thực hiện kế hoạch và bố trí kinh phí thỏa đáng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật…

PV

Chia sẻ