Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ Bảy, 09/09/2017, 19:51:15
 Font Size:     |        Print

Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện đã trở thành một trong những thách thức lớn của nước ta. Để chủ động thích ứng với BĐKH, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế, chúng ta cần chủ động tìm kiếm những mô hình, giải pháp phù hợp thích ứng có hiệu quả với những tác động tiêu cực của BĐKH.

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Nguyễn Văn Tuệ cho biết: Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về BÐKH, Việt Nam đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật chuyên về BÐKH như: Chiến lược quốc gia về BÐKH, Kế hoạch hành động quốc gia về BÐKH giai đoạn 2012 - 2020, Chiến lược tăng trưởng xanh, Chiến lược phòng, chống thiên tai, Chiến lược về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả… Ngoài ra, Việt Nam đã lồng ghép trong một số luật như: Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Tài nguyên nước, Luật Môi trường… Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, hệ thống pháp luật, Việt Nam đã thành lập Ủy ban quốc gia BÐKH; Văn phòng Ủy ban quốc gia BÐKH. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) cũng đã hướng dẫn cho Sở TN và MT các tỉnh, thành phố thành lập tổ chức bộ máy chuyên trách về BÐKH tại địa phương; phối hợp các bộ, ngành, các đối tác phát triển quốc tế, xây dựng khung chính sách hằng năm để Chính phủ ban hành, cũng như từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách trong ứng phó BÐKH…

Ðể thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, Bộ TN và MT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, thẩm định và báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tổ chức kiểm kê quốc gia khí nhà kính định kỳ theo quy định; cấp thư xác nhận, hoặc thư phê duyệt 254 dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch… Ðáng chú ý, từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã huy động được khoảng hơn một tỷ USD từ các đối tác phát triển quốc tế và ngân sách nhà nước để triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm như: đầu tư nâng cấp đê biển, đê sông, chống ngập và xâm nhập mặn ở những khu vực có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính mạng và đời sống nhân dân. Nâng cấp, xây dựng các hồ chứa nước ngọt, giữ nước phục vụ sản xuất trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa; trồng rừng, phục hồi, phát triển rừng ngập mặn ven biển; trồng rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm tăng khả năng giữ nước, chống xói mòn, nâng cao độ che phủ, giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ lưu, điều hòa khí hậu, duy trì và phát triển sinh kế cho người dân…

Chia sẻ về các hoạt động ứng phó BÐKH trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Bắc Cạn Trần Nguyên cho biết: Bắc Cạn là khu vực khá nhạy cảm với những hậu quả do BÐKH gây ra như: lũ lụt, lũ quét, khô hạn, cháy rừng, sạt lở, xói mòn, suy giảm đa dạng sinh học và phá hủy hệ sinh thái… Ðể làm tốt công tác ứng phó BÐKH, bên cạnh việc nghiên cứu, xác định rõ các tác động của BÐKH, tỉnh còn lồng ghép các vấn đề BÐKH vào quá trình quản lý, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh giao Sở TN và MT Bắc Cạn phối hợp Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên và các tổ chức quốc tế triển khai các dự án, xây dựng các mô hình sản xuất thích ứng với BÐKH có sử dụng kiến thức bản địa, như: Mô hình trồng cây ngô xen cây đậu xanh thích ứng hạn; mô hình trồng cây gừng, cây dược liệu xen trồng cây chuối tây trên đất dốc; mô hình trồng cây dong riềng chống chịu hạn trên đất một vụ lúa… Thông qua các dự án, người dân có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, thu nhận được những kiến thức cơ bản về BÐKH.

Theo Thứ trưởng TN và MT Võ Tuấn Nhân: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do BÐKH, Việt Nam đã chủ động và tích cực xây dựng Ðóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của mình và đệ trình INDC lên Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về BÐKH vào tháng 9-2015. Theo đó, đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế. Ðồng thời, Việt Nam sẽ thực hiện nhiều hoạt động thích ứng giúp tăng khả năng chống chịu với BÐKH, tạo điều kiện để có thể đóng góp nhiều hơn cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Ðáng chú ý, ngày 31-10-2016, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Thỏa thuận Pa-ri về BÐKH…

Để thực hiện những cam kết do Thỏa thuận Pa-ri quy định, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri về BÐKH, nhằm chủ động lồng ghép các vấn đề ứng phó với BÐKH vào các kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội từ T.Ư đến địa phương. Ðồng thời, giao cho Bộ TN và MT phối hợp các bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế nghiên cứu tập hợp các mô hình và tiếp cận mới trong ứng phó với BÐKH để chia sẻ, phổ biến, áp dụng rộng rãi các mô hình hiệu quả, phù hợp điều kiện Việt Nam thời gian tới. Tổ chức đào tạo, tập huấn bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức làm công tác về BÐKH, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về BÐKH và ứng phó BÐKH đến các tầng lớp nhân dân. Ðẩy mạnh việc áp dụng công cụ quản lý thích ứng BÐKH dựa vào hệ sinh thái, dựa vào cộng đồng; quản lý phòng ngừa rủi ro, thiên tai…

THÁI SƠN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC