Thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Thứ Sáu, 11/05/2018, 09:02:30

NDĐT - Ngày 11-5, tin từ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5-2018, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn đã thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Thả rùa núi viền về lại môi trường tự nhiên trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. (Ảnh: PN - KB)

17 cá thể được thả, gồm: một cá thể cầy vòi mốc, một cầy vòi hương, sáu khỉ cộc, bốn khỉ đuôi lợn, ba cá thể don, một rùa núi viền và một culi. Đây đều là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Trong số động vật hoang dã thả đợt này có năm cá thể được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đã thả 34 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

HƯƠNG GIANG