Phản hồi về việc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn gây ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 05/02/2018, 03:52:44

NDĐT – Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài “Trung tâm y tế gây ô nhiễm môi trường”, ngày 26-1-2018, phản ánh việc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn không có hệ thống xử lý nước thải y tế, xả thẳng trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm, khiến người dân bức xúc. Ngày 5-2, Nhân Dân điện tử đã nhận được công văn của Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn tiếp thu và giải trình, như sau:

Phản hồi về việc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn gây ô nhiễm môi trường

Bể chứa nước thải tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. (Ảnh: baobackan.org.vn)

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn được xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2006, quy mô 50 giường bệnh. Trong khâu thiết kế và xây dựng, không có hạng mục xử lý nước thải y tế, chỉ có hai bể lắng nằm trong khuôn viên bệnh viện (thể tích trung bình 20m3/bể).

Năm 2011, UBND tỉnh Bắc Cạn ra Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 25-7-2011, ban hành danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, trong đó có Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, nhưng đến năm 2016, trung tâm này vẫn chưa được bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế.

Trước tình trạng đó, ngày 7-10-2016, UBND tỉnh Bắc Cạn đã ban hành Văn bản số 4384/UBND-NC về việc lập dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn phối hợp các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, lập dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh (trong đó có Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn).

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khảo sát dự án “Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn”. Dự án này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-STNMT ngày 10-11-2017.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn đang tiến hành các bước tiếp theo của dự án.

Trung tâm y tế gây ô nhiễm môi trường

LÊ MINH