Tăng cường trách nhiệm và năng lực trong công tác bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 24/10/2017, 19:09:16
 Font Size:     |        Print

TTXVN - Ngày 24-10, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội thảo tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vào công tác bảo vệ môi trường.

Dự hội thảo, có các nhà khoa học, chuyên gia và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp năm tỉnh khu vực miền bắc (Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Cao Bằng, Vĩnh Phúc).

Tham luận, đóng góp ý kiến, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, tổ chức của các tỉnh, thành phố khu vực miền bắc cho rằng, các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết của người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật và các biện pháp bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ chức quần chúng.

Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền, giáo dục với chương trình hành động cụ thể, từ đó nâng cao tính tự nguyện của nhân dân. Đồng thời, phát huy những giá trị tri thức bản địa của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhà nước cần hỗ trợ nhiều hơn về kỹ thuật, hệ thống luật pháp, quy định rõ trách nhiệm hơn nữa giữa chính quyền địa phương với các cộng đồng dân cư, nhất là sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức hội quần chúng.

Cùng với đó, có sự kết hợp, phân công trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường để cùng thực hiện mục tiêu chung, tránh sự chồng chéo; tiếp tục bổ sung các cơ chế, chính sách như sử dụng lao động, cơ chế tài chính, cơ chế giao thầu cho tổ chức, tư nhân tham gia thực hiện cung ứng các dịch vụ bảo vệ môi trường.

Chia sẻ