Tuyên truyền bảo vệ môi trường lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Thứ Sáu, 22/09/2017, 04:35:37

NDĐT - Ngày 22-9, tại tỉnh Thanh Hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan thông tin tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Tuyên truyền bảo vệ môi trường lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Thuyết minh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường.

24 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước mang theo những thông điệp trách nhiệm, chung sức, đồng lòng bảo vệ môi trường cùng những phương tiện lưu động, tranh cổ động trực quan, cụm tác phẩm ảnh phản ánh hiện trạng ô nhiễm môi trường ở các địa phương, dấu ấn văn hóa vùng, miền và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhiều việc làm thiết thực của các tầng lớp nhân dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong bảo vệ môi trường, kìm chế, khắc phục ô nhiễm môi trường.

. Các xe thông tin lưu động tham gia diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan.

Tại thành phố Thanh Hóa và các huyện: Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống, các xe thông tin lưu động diễu hành tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, trưng bày, thuyết minh về các cụm ảnh của mỗi tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành cùng nhiều việc làm thiết thực bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ liên hoan các đội tuyên truyền đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước còn biểu diễn tiểu phẩm, ca-múa-nhạc chuyển tải thông tin tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Liên hoan thông tin tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch kéo dài đến ngày 24-9. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp, đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức, cộng đồng, mỗi tập thể, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

MAI LUẬN